HABERLER
daha fazlası>
 • DEVAMINI OKUYUN
  30 Gün Önce
  Proje Genel Koordinatörlüğü birimlerimizi bir araya getirmeye devam ediyor.

  Proje Genel Koordinatörümüz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan KAYA'nın başkanlığında, 09.11.2018 tarihinde saat:9.30 - 11.00 saatleri arasında Bilgi işlem daire başkanlığı toplantı salonunda üniversitemizin Starateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, BAP Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisinin katılımıyla farkındalık toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, ilgili birimlerin otomasyon sistemleri hakkında bilgiler verildi, birimlerin görüşleri alındı ve yapılması gerekenler kararlaştırıldı. Prof. KAYA üniversitemizde yapılan tüm kurum içi ve kurum dışı projelerin bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi ve istatistiklerin her açıdan görülebilir olması konusunda isteklerini belirtti. Prof. KAYA bu verilen, ilerde bu bilgileri kullanıcak kişiler için önemli olduğunu ve bu konuyu önemle takip ettiğini belirtti.

 • DEVAMINI OKUYUN
  30 Gün Önce
  Çevre Kontrollü Topraksız Akıllı Tarım

  Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Saffet KÖSE'nin istirakleriyle, Rektör yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA ve üniversitemizin çeşitli fakültelerinden değerli akademisyenlerimizin katılımlarıyla, İzmir Ticaret Odası aracılığıyla URLA Dijital Tarım tarafından Rektörlük toplantı salonumuzda saat:10.30 da "Çevre Kontrollü Topraksız Akıllı Tarım" konulu bir proje sunumu yapılmıştır. 
  Ortadoğu, Rusya ve Kuzey Avrupa pazarlarını hedefleyen bu proje  yüksek teknoloji düzeyine sahip tarımsal sistemler geliştirmeyi ve var olan kontrollü tarım sistemlerini yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veri teknolojilerini kullanarak katma değeri yüksek sistemlere dönüştürmeyi hedeflemektedir. 
  Bu kapsamda; bu proje ile birlikte Türkiye’deki ilk “Çevre Kontrollü Tarım Teknolojileri Merkezi”nin kurulması hedeflenmektedir.  Üniversitemiz işbirliği ile “Çevre Kontrollü Teknolojik Tarım” projesi hazırlanması planlanmaktadır. 
  Yapılacak olan işbirliği ile kurulacak olan Ar-Ge alanlarında aşağıdaki alanlarda tarım temelli araştırmalar yapılması hedeflenmektedir;
  Dikey Tarım Sistemleri
  Tarım Teknolojileri
  Biyomühendislik
  Bitki Aydınlatması
  İklimlendirme
  Endüstri Mühendisliği
  Yapay Zeka ve Büyük Veri
  Makine Öğrenmesi
  Görüntü İşleme

 • İzmir Fen Lisesi Müdürü Sayın Rektörümüzü Makamında Ziyaret Etti

  Türkiye'nin en başarılı 3 fen lisesinden birisi olan İzmir Fen Lisesi Müdürü Mahmut YILDIZ ve beraberindekiler Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Saffet KÖSE’ yi ziyaret etmiştir.

  Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ve yine TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarında Türkiye'de en çok madalya alan resmi fen lisesi olan İzmir Fen Lisesi Müdürü Üniversitemiz ile proje danışmanlıkları için işbirliği yapmak ve protokol  imzalamak istediklerini dile getirmiştir.

  Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Saffet KÖSE İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olarak İzmir Fen Lisesine desteğe ihtiyaç duydukları her türlü projede tüm imkanlarla destek verebileceklerini, ayrıca Merkezi araştırma Laboratuvarlarında araştırma yaparak ortak projeler geliştirebileceklerini belirtmiştir.

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Fen Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalanması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

 • İzmir Fen Lisesi Öğrencileri Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA' yı Ziyaret Etti

  İzmir Fen Lisesi Öğrencileri Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA' yı Ziyaret Etti

  Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ve yine TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarında Türkiye'de en çok madalya alan resmi fen lisesi olan İzmir Fen Lisesi Öğrencileri Koordinatör öğretmenleri ile birlikte Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA’ yı ziyaret ederek bilimsel araştırmalar konusunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile ortak projeler yapmak istediklerini dile getirmişlerdir.   

 • ÜNİVERSİTE-SANAYİ BULUŞMALARI

   

  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bölge katılımcılarının rekabet gücünün arttırılması, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına özendirilmesi amacıyla düzenlenen ‘İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması’nın sekizincisi İAOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

  Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitelerdeki bilimsel kaynakların, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, farklı ölçeklerdeki  firmaların teknik ihtiyaçlarını gereken Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirmek, üniversitelerdeki  akademik araştırmacılar ile sanayiyi bir araya getirerek sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliği önünde engel olarak görülen, iki tarafın da birbirinin dilini konuşamaması, doğru akademisyenin doğru sanayici ile bir araya gelememesi gibi sorunları ortadan kaldırmaktır. Böylece ortak ekosistem paylaşımı sağlamaktır.

   

  Bu yılki AOSB’deki ÜSE  buluşmasına  Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Saffet KÖSE katılmıştır. Sayın Rektörümüz Başkanlığında Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe AVANOĞLU, Proje & İş Geliştirme Müdürü Pınar ÇAKMAKOĞLU, Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA, SEM Müdürü Dr.Öğrt. Üyesi Tolga ŞENTÜRK ve TTO uzmanı Öğrt. Görevlisi Ayşegül NALBANTOĞLU ve Proje Genel Koordinatörlüğü personeli Uğur DURUSU’ nun katıldığı kısa bir toplantı yapılmıştır.

   

  Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Saffet KÖSE toplantıda ;

  İster gelişmiş isterse de gelişmekte olan herhangi bir ülkenin, sürdürülebilir rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi için bilgiye sahip olması ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmesi gerekmektedir. Bunun için çağı yakından takip eden ve bünyesinde teknolojiyi barındıran sanayi ile birlikte çalışan üniversitelere ve eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş sanayiye, işletmelere önemli görevler düşmektedir.

  Üniversitenin sanayiye, sanayinin de üniversiteye sağlayacağı girdiler bir diğerinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Üniversiteler bilim adamı ve araştırmacılar yetiştirerek ülke kalkınmasındaki görevlerini yerine getirirken, sanayinin de finansal kaynak yönünden destek vermesi üniversitelerin bu görev ve sorumluğu daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu durumda hem üniversiteler gelişirken, hem de sanayi daha bilgili, deneyimli kadroya sahip olacak ve dolayısıyla sanayinin ürettiği malın kalitesi artarken, maliyetleri düşecek ve bu şekilde ülke kalkınması ve refah düzeyi artmış olacaktır,

  “Ülkemiz ve Milletimiz için faydalı olacak her konuda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olarak desteğe hazırız” diyerek

  İzmir Sanayicileri ile ortak çalışma ve işbirliği içerisinde olmak istediğini vurgulamıştır.

  Ayrıca toplantıda;

  • AOSB yönetimiyle Endüstri 4.0 Dijital dönüşüm süreci ile ilgili olarak İzmir genelinde yapılması gerekenler değerlendirilmiştir.
  • Nitelikli iş gücü için AOSB yönetimi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ile eğitim stratejilerinin belirlenmesi  konusu tartışılmıştır.
  • Dijital dönüşümün yaratacağı potansiyel, fayda ve maliyet ortaya koyularak yeni iş modelleri ve nitelikli istihdam konusu görüşülmüştür.
  • Sanayideki dijital dönüşüm sürecinin ihtiyaç duyacağı nitelikli ara eleman ihtiyacının giderilmesi için Sayın Rektörümüzün “MYO” önerisi değerlendirilmiştir.

   

 • EndüsTRy Dijital Dönüşüm Çalıştayı

  EndusTRy Dijital Dönüşüm Çalıştayı

  “Şimdi Ege’ de Ortaklık Zamanı”

  Endüstri 4.0 kavramının uygulanmasında sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında köprü oluşturmak, sorunların ve çözümlerinin ortak bir platformda tartışılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına öncülük etmek amacıyla 18.10.2018 tarihinde bir araya gelen bölgemizin en büyük STK larından İzmir Ticaret Odası modaratörlüğü ve ev sahipliğinde Bakırçay Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesinin değerli temsilcilerinin katılımıyla EndüsTRy 4.0 çalıştayının 1. si gerçekleştirilmiştir.

  Beklendiği gibi verimli geçen çalıştayda;

  İzmir’ de, İzmir Ticaret Odası üniversiteler ve özel sektör ile bir dönüşüm mekanizması, platform (EndüsTRy) oluşturulması konusunda fikir birliğine varılmıştır, 

  Nitelikli iş gücü için eğitim stratejilerinin belirlenmesi konusu tartışılmıştır,

  Dijital dönüşümün yaratacağı potansiyel, fayda ve maliyet ortaya koyularak kobi ölçeğinde sektörlerin belirlenmesi konusu görüşülmüştür,

  Yerli dönüşüm için gerekli altyapı (IoT, Büyük Veri, Bulut Bilşim vb.) ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların başlatılması konusunda fikir birliğine varılmıştır,

  Konu ile ilgili teşvik ve desteklerin düzenlenmesine katkı yapılması kararlaştırılmıştır,

  İzmir’ deki ekosistem paydaşları arasında işletmelerin dijitalleşme sürecinde acil ihtiyaçlarının tespit edilmesi kararlaştırılmıştır,

  Dijital dönüşüm süreci ile ilgili olarak İzmir genelinde durum tespiti yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır,

  Sanayideki dijital dönüşüme entegre personel ihtiyacının giderilmesi ve nitelikli istihdam konusu tartışılmıştır,

  Çalıştayın sonucunda akıllı dijital dönüşüm sisteminde görev paylaşımını belirleyen ana etmenin merkezi koordinasyon olduğu ve akabinde bu koordinasyonu uygun bir şekilde gerçekleştirecek bir fonlama mekanizmasının olması gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır;

   Ayrıca “Milli ve Yerli Teknoloji” geliştirme konusunda stratejik çalışmalar yapılması ve iş paylaşımı yapılarak, milli teknolojiler geliştirerek yüksek teknoloji ürünleri üretmek için yapılması gereken çalışmalar ve gereklilikleri yerine getirmek üzere bir sonraki çalıştay için yol haritası belirlenmiştir.

 • Ar-Ge Kurul Toplantısı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje Genel Koordinatörlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Müdürlüğü arasında Ar-Ge kurul toplantısı 18.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Toplantısı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje Genel Koordinatörlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Müdürlüğü arasında Stratejik Ürün Destek Programı kurul toplantısı 09.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • Kobi Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı Kurul Toplantısı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje Genel Koordinatörlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Müdürlüğü arasında Kobi Gelişim (KOBİGEL) Destek programı kurul toplantısı 05.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • İNOVATİF TIBBİ CİHAZ TASARIM, TEST ve KALİBRASYON LABORATUVARI ALTYAPI pROJESİ SUNUMU

  "Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Adnan Kaya , Prof.Dr Aydın Akan ve Dr.Öğr. Üyesi Erkin Gezgin  T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Araştırma Altyapı Projeleri Paneli’nde “Tıbbi Cihaz” çağrı alanındaki “İNOVATİF TIBBİ CİHAZ TASARIM, TEST ve KALİBRASYON LABORATUVARI ALTYAPI ” projesini sunmuşlardır."

 • İKÇÜ-SAM Proje Sunumu

  "Prof. Dr. Galip Akhan (Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Ezgi Turunç (Eczacılık Fakültesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Sokullu (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi); 25 Eylül 2018 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Araştırma Altyapı Projeleri Paneli’nde “Nörobilim” çağrı alanındaki “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinirbilimleri Araştırma Merkezi (İKÇÜ-SAM)” projesini sunmuşlardır."

 • MERLAB-SİS Toplantısı

  Rektör Yardımcımız ve Proje Genel Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Adnan KAYA başkanlığında, Proje Genel Koordinatörlüğü, Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının katılımıyla Merkezi Araştırma Laboratuvarları yönetimi ve MERLAB-SİS modülü bilgilendirme toplantısı 21 Eyllül 2018 tarihinde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 • Türkiye Açık Bilim Zirvesi

  Açık Bilim ve Açık İnovasyon konusundaki gelişmeleri kapsamlı bir biçimde gözden geçirmek, bu gelişmelerin Türkiye’deki araştırma fonlama ve destek uygulamalarına yansımalarını tartışmak ve bu yönde bir politika geliştirilmesini sağlamak amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde (İstanbul) “Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018” düzenlenmiştir. Söz konusu bu etkinlik AB, YÖK ve TÜBİTAK yöneticileri, üniversite rektörleri, sanayi kuruluşları ve Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteleri Bilgi Sistemleri gibi sivil toplum örgütlerinin üst düzeyde temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizi Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA temsil etmiştir.

  Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve Open AIRE hizmetlerini geliştirmiştir. Ayrıca, yine Avrupa Birliği’nde bilimsel araştırmalardan üretilen bilimsel yayın ve araştırma verilerinin FAIR ilkelerine (Findable – Bulunabilir, Accessible – Erişilebilir, Interoperable – Birlikte Çalışabilir ve Reusable – Yeniden Kullanılabilir) uygun olması gerekiyor. Açık Bilim paradigması ve FAIR ilkeleri konusundaki farkındalığın artırılması için GO FAIR adı verilen bir küresel açıklık girişimi başlatılmıştır.

  Zirvede bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelen Açık Bilim; bilimsel iletişimin, açık devletin, saydamlığın ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden birisi olmasının, bilgiyi erişime ve kullanmaya özgürce açmanın, yeniden kullanmak ve yenilikler katmak uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme için öneminden bahsedilmiştir.

   

 • Tübitak Ufuk 2020 ERC Hibeleri

  Tübitak Ufuk 2020 ERC hibeleri bilgilendirme toplantısı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi’nin de katıldığı toplantıda “ERC” çağrıları ile ilgili bilgiler alınmıştır. Ayrıca Ufuk 2020 projeleri ile ilgili bir tanıtımın yakın zamanda üniversitemizde de yapılması planlanmaktadır. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvurabilirler.

 • URAP 2017-2018 TÜRKİYE GENEL SIRALAMALARI

  Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", her yıl Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını oluşturuyor. Sıralamada "Makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere 9 kriter esas alınıyor. Üniversitemiz 2017-2018 öğretim yılında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında 42. nci sırada yer almaktadır.

  https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyenin-en-iyi-50-universitesi-siralandi

  (http://tr.urapcenter.org/2017/2017_t9.php)

 • İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne Ziyaret

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Emel SOKULLU ve Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi Ayşegül NALBANTOĞLU İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin BİŞAR’ı ziyaret edip Üniversitemiz Proje Genel Koordinatörlüğü birimi çalışmaları hakkında bilgi vererek uzun vadede ortak çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çalışmaların planlanması yönünde fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Endüstri 4.0 Çalışma Grubu

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası koordinatörlüğünde Endüstri 4.0 Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Endüstri 4.0 Çalışma Grubu Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesini ziyaret ederek İlk toplantılarını gerçekleştirmiştir.

 • Devlet Üniversiteleri İndeksli Yayın Karnesi

  Üniversitemiz devlet üniversitelerinde öğretim elemanına düşen yayın sayısı sıralamasında 2016 yılında 24.'üncü sırada iken 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 11.'inci sıraya yükselmiştir.

  (https://www.memurlar.net/common/news/documents/766028/2017-yili-siralamasi.pdf)
Başa Dön