HABERLER
daha fazlası>
 • DEVAMINI OKUYUN
  2 Gün Önce
  Ar-Ge Kurul Toplantısı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje Genel Koordinatörlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Müdürlüğü arasında Ar-Ge kurul toplantısı 18.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • DEVAMINI OKUYUN
  10 Gün Önce
  Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Toplantısı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje Genel Koordinatörlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Müdürlüğü arasında Stratejik Ürün Destek Programı kurul toplantısı 09.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • DEVAMINI OKUYUN
  12 Gün Önce
  Kobi Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı Kurul Toplantısı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Proje Genel Koordinatörlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Müdürlüğü arasında Kobi Gelişim (KOBİGEL) Destek programı kurul toplantısı 05.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • DEVAMINI OKUYUN
  16 Gün Önce
  İNOVATİF TIBBİ CİHAZ TASARIM, TEST ve KALİBRASYON LABORATUVARI ALTYAPI pROJESİ SUNUMU

  "Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Adnan Kaya , Prof.Dr Aydın Akan ve Dr.Öğr. Üyesi Erkin Gezgin  T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Araştırma Altyapı Projeleri Paneli’nde “Tıbbi Cihaz” çağrı alanındaki “İNOVATİF TIBBİ CİHAZ TASARIM, TEST ve KALİBRASYON LABORATUVARI ALTYAPI ” projesini sunmuşlardır."

 • DEVAMINI OKUYUN
  23 Gün Önce
  İKÇÜ-SAM Proje Sunumu

  "Prof. Dr. Galip Akhan (Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Ezgi Turunç (Eczacılık Fakültesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Sokullu (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi); 25 Eylül 2018 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Araştırma Altyapı Projeleri Paneli’nde “Nörobilim” çağrı alanındaki “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinirbilimleri Araştırma Merkezi (İKÇÜ-SAM)” projesini sunmuşlardır."

 • DEVAMINI OKUYUN
  29 Gün Önce
  MERLAB-SİS Toplantısı

  Rektör Yardımcımız ve Proje Genel Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Adnan KAYA başkanlığında, Proje Genel Koordinatörlüğü, Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının katılımıyla Merkezi Araştırma Laboratuvarları yönetimi ve MERLAB-SİS modülü bilgilendirme toplantısı 21 Eyllül 2018 tarihinde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 • Türkiye Açık Bilim Zirvesi

  Açık Bilim ve Açık İnovasyon konusundaki gelişmeleri kapsamlı bir biçimde gözden geçirmek, bu gelişmelerin Türkiye’deki araştırma fonlama ve destek uygulamalarına yansımalarını tartışmak ve bu yönde bir politika geliştirilmesini sağlamak amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde (İstanbul) “Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018” düzenlenmiştir. Söz konusu bu etkinlik AB, YÖK ve TÜBİTAK yöneticileri, üniversite rektörleri, sanayi kuruluşları ve Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteleri Bilgi Sistemleri gibi sivil toplum örgütlerinin üst düzeyde temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizi Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA temsil etmiştir.

  Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve Open AIRE hizmetlerini geliştirmiştir. Ayrıca, yine Avrupa Birliği’nde bilimsel araştırmalardan üretilen bilimsel yayın ve araştırma verilerinin FAIR ilkelerine (Findable – Bulunabilir, Accessible – Erişilebilir, Interoperable – Birlikte Çalışabilir ve Reusable – Yeniden Kullanılabilir) uygun olması gerekiyor. Açık Bilim paradigması ve FAIR ilkeleri konusundaki farkındalığın artırılması için GO FAIR adı verilen bir küresel açıklık girişimi başlatılmıştır.

  Zirvede bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelen Açık Bilim; bilimsel iletişimin, açık devletin, saydamlığın ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bileşenlerinden birisi olmasının, bilgiyi erişime ve kullanmaya özgürce açmanın, yeniden kullanmak ve yenilikler katmak uluslararası gelişim, inovasyon ve ilerleme için öneminden bahsedilmiştir.

   

 • Tübitak Ufuk 2020 ERC Hibeleri

  Tübitak Ufuk 2020 ERC hibeleri bilgilendirme toplantısı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi’nin de katıldığı toplantıda “ERC” çağrıları ile ilgili bilgiler alınmıştır. Ayrıca Ufuk 2020 projeleri ile ilgili bir tanıtımın yakın zamanda üniversitemizde de yapılması planlanmaktadır. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvurabilirler.

 • URAP 2017-2018 TÜRKİYE GENEL SIRALAMALARI

  Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", her yıl Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını oluşturuyor. Sıralamada "Makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen makale sayısı", "atıf sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" olmak üzere 9 kriter esas alınıyor. Üniversitemiz 2017-2018 öğretim yılında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında 42. nci sırada yer almaktadır.

  https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyenin-en-iyi-50-universitesi-siralandi

  (http://tr.urapcenter.org/2017/2017_t9.php)

 • İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne Ziyaret

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Emel SOKULLU ve Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi Ayşegül NALBANTOĞLU İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin BİŞAR’ı ziyaret edip Üniversitemiz Proje Genel Koordinatörlüğü birimi çalışmaları hakkında bilgi vererek uzun vadede ortak çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çalışmaların planlanması yönünde fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Endüstri 4.0 Çalışma Grubu

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası koordinatörlüğünde Endüstri 4.0 Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Endüstri 4.0 Çalışma Grubu Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesini ziyaret ederek İlk toplantılarını gerçekleştirmiştir.

 • Devlet Üniversiteleri İndeksli Yayın Karnesi

  Üniversitemiz devlet üniversitelerinde öğretim elemanına düşen yayın sayısı sıralamasında 2016 yılında 24.'üncü sırada iken 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 11.'inci sıraya yükselmiştir.

  (https://www.memurlar.net/common/news/documents/766028/2017-yili-siralamasi.pdf)
Başa Dön