TASARIM FABRİKASI

Bilindiği üzere Tasarım Fabrikalarında, akademisyen ve öğrenciler, disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmektedirler.,

Üniversitemiz bünyesinde kurmayı planladığımız Tasarım Fabrikası'nda,  gerçek problemlere yönelik projeler hazırlanarak, akademik birimlerde üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi hedeflenecektir. Aynı zamanda bu yeni model ile öğrencilerin çözüm önerileri sunma, ürün tasarlama, yeni ve Yerli fikirleri hayata geçirme gibi becerileri gelişirken, bölgemizdeki kuruluşların yaşadıkları sorunlar da çözüme kavuşabilecektir.

Tasarım Fabrikası’nın bünyesinde alınması planlanan üretim ve deney altyapısı için cihaz ve kullanılabilecek hazır altyapı önerilerinizi ve bu yöndeki fikirlerinizi koordinatörlüğümüzle paylaşabilirsiniz.

Başa Dön