İKÇÜ VE ESBİAD ORTAK PANELDE BULUŞTU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve  Ege Serbest Bölgesi İş adamları Derneği (ESBİAD) Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ)’ın ev sahipliğinde EGE Bölgesinde ekonomik ve insan kaynağı açısından mevcut durumu değerlendirmek   için  panel gerçekleştirmiştir. Panele Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Serbest Bölgesi Bölge Müdürü Şenay SATOĞLU, ESBİAD yönetim kurulu başkanı Bilgen Salih NARLI  İKÇÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Adnan KAYA, Prof. Dr. Serhat BURMAOĞLU, Doç. Dr. Evrim MAYATÜRK AKYOL, Dr. Öğrt. Üyesi Tolga ŞENTÜRK, Öğrt. Gör. Halil Ahmet URAN, Öğrt. Gör. Berhan ÇOBAN Öğrt. Gör. Ayşegül NALBANTOĞLU, Ar. Gör. Nisa AKIN ve Şube Müdürü Uğur DURUSU katılmıştır. Panelde üniversitemizin sahip olduğu yetkinlikler detaylı şekilde aktarılarak yürütülebilecek ortak çalışmalar, her iki kurum için de yüksek katma değer yaratabilecek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Temel araştırma ile uygulamalı araştırmaya eşit derecede önem veren ve toplumsal katkı bağlamındaki misyonu gereği bölgesel ve ulusal kalkınma kapsamında artı değer yaratmayı hedefleyen üniversitemiz, küresel eğilimler ve özellikle EGE Bölgesinde ekonomik ve insan kaynağı açısından mevcut durumu ESBAŞ sektör temsilcileri ve ESBİAD  ile değerlendirmiştir.

Ayrıca panelde;

Uygulamalı İş Başı Eğitimi: Son sınıf öğrencilerinin güz ya da bahar yarıyılını (15 hafta), tam zamanlı ve kesintisiz olarak iş yaşamına katılıp yapacakları uygulamalarla tamamlamalarını ifade eden programın detayları anlatılarak, söz konusu eğitim programının gerek öğrenciler gerekse firmalar açısından kazanımları vurgulanmıştır.

Kariyer Planlama Etkinlikleri: Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin görev alanlarından söz edilerek, merkezin gerek uygulamalı iş başı eğitimi programına sunacağı katkılar gerekse İnsan Kaynakları departmanları ile birlikte yürütebilecek uygulamalar aktarılmıştır.

Firma Yöneticilerine Yönelik Lisansüstü Programları: Yöneticilerin yoğun çalışma programına uygun şekilde dizayn edilebilen ve talepleri ile uyumlu ders içeriklerini kapsayabilen lisansüstü programların özelliklerinden ve bu programların yine iki yönlü katkısından bahsedilmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi’nin Çalışmaları: Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen eğitim programları ve faaliyetlerden söz edilerek, ortak şekilde gerçekleştirilebilecek atölye çalışmaları detaylandırılmıştır.

Dijitalleşmede Olgunluk ve Geçiş İçin Yol Haritaları Geliştirilmesi: Firmaların dijital dönüşüm olgunluk skorlarının tespiti üzerine kurgulanan ve dijital ticaret ve sanayi kümelenmesi oluşturulması, teknoloji dönüşümü için firma bazlı yol haritası geliştirilmesi, olgunluk düzeyi yüksek firmalara danışmanlık hizmetleri sunulması katkılarını hedefleyen projenin detayları iletilmiştir.

Fikri Mülkiyet ve Patent: Üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi’nin faaliyetleri aktarılacak ve özellikle patent ön araştırmaları, kurumsal FSMH (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları) yönetimi ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi çalışmalarını yürüten Fikri ve Sınai Haklar ve Lisanslama Modülü ’nün hizmetleri vurgulanmıştır.

Karşılıklı soru-cevap bölümünden sonra panel sona ermiştir.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön