EndüsTRy Dijital Dönüşüm Çalıştayı

EndusTRy Dijital Dönüşüm Çalıştayı

“Şimdi Ege’ de Ortaklık Zamanı”

Endüstri 4.0 kavramının uygulanmasında sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında köprü oluşturmak, sorunların ve çözümlerinin ortak bir platformda tartışılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına öncülük etmek amacıyla 18.10.2018 tarihinde bir araya gelen bölgemizin en büyük STK larından İzmir Ticaret Odası modaratörlüğü ve ev sahipliğinde Bakırçay Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesinin değerli temsilcilerinin katılımıyla EndüsTRy 4.0 çalıştayının 1. si gerçekleştirilmiştir.

Beklendiği gibi verimli geçen çalıştayda;

İzmir’ de, İzmir Ticaret Odası üniversiteler ve özel sektör ile bir dönüşüm mekanizması, platform (EndüsTRy) oluşturulması konusunda fikir birliğine varılmıştır, 

Nitelikli iş gücü için eğitim stratejilerinin belirlenmesi konusu tartışılmıştır,

Dijital dönüşümün yaratacağı potansiyel, fayda ve maliyet ortaya koyularak kobi ölçeğinde sektörlerin belirlenmesi konusu görüşülmüştür,

Yerli dönüşüm için gerekli altyapı (IoT, Büyük Veri, Bulut Bilşim vb.) ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların başlatılması konusunda fikir birliğine varılmıştır,

Konu ile ilgili teşvik ve desteklerin düzenlenmesine katkı yapılması kararlaştırılmıştır,

İzmir’ deki ekosistem paydaşları arasında işletmelerin dijitalleşme sürecinde acil ihtiyaçlarının tespit edilmesi kararlaştırılmıştır,

Dijital dönüşüm süreci ile ilgili olarak İzmir genelinde durum tespiti yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır,

Sanayideki dijital dönüşüme entegre personel ihtiyacının giderilmesi ve nitelikli istihdam konusu tartışılmıştır,

Çalıştayın sonucunda akıllı dijital dönüşüm sisteminde görev paylaşımını belirleyen ana etmenin merkezi koordinasyon olduğu ve akabinde bu koordinasyonu uygun bir şekilde gerçekleştirecek bir fonlama mekanizmasının olması gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır;

 Ayrıca “Milli ve Yerli Teknoloji” geliştirme konusunda stratejik çalışmalar yapılması ve iş paylaşımı yapılarak, milli teknolojiler geliştirerek yüksek teknoloji ürünleri üretmek için yapılması gereken çalışmalar ve gereklilikleri yerine getirmek üzere bir sonraki çalıştay için yol haritası belirlenmiştir.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön