ÜNİVERSİTE-SANAYİ BULUŞMALARI

 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bölge katılımcılarının rekabet gücünün arttırılması, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına özendirilmesi amacıyla düzenlenen ‘İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması’nın sekizincisi İAOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitelerdeki bilimsel kaynakların, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, farklı ölçeklerdeki  firmaların teknik ihtiyaçlarını gereken Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirmek, üniversitelerdeki  akademik araştırmacılar ile sanayiyi bir araya getirerek sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır. Ayrıca üniversite-sanayi işbirliği önünde engel olarak görülen, iki tarafın da birbirinin dilini konuşamaması, doğru akademisyenin doğru sanayici ile bir araya gelememesi gibi sorunları ortadan kaldırmaktır. Böylece ortak ekosistem paylaşımı sağlamaktır.

 

Bu yılki AOSB’deki ÜSE  buluşmasına  Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Saffet KÖSE katılmıştır. Sayın Rektörümüz Başkanlığında Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe AVANOĞLU, Proje & İş Geliştirme Müdürü Pınar ÇAKMAKOĞLU, Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Adnan KAYA, SEM Müdürü Dr.Öğrt. Üyesi Tolga ŞENTÜRK ve TTO uzmanı Öğrt. Görevlisi Ayşegül NALBANTOĞLU ve Proje Genel Koordinatörlüğü personeli Uğur DURUSU’ nun katıldığı kısa bir toplantı yapılmıştır.

 

Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Saffet KÖSE toplantıda ;

İster gelişmiş isterse de gelişmekte olan herhangi bir ülkenin, sürdürülebilir rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi için bilgiye sahip olması ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmesi gerekmektedir. Bunun için çağı yakından takip eden ve bünyesinde teknolojiyi barındıran sanayi ile birlikte çalışan üniversitelere ve eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş sanayiye, işletmelere önemli görevler düşmektedir.

Üniversitenin sanayiye, sanayinin de üniversiteye sağlayacağı girdiler bir diğerinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Üniversiteler bilim adamı ve araştırmacılar yetiştirerek ülke kalkınmasındaki görevlerini yerine getirirken, sanayinin de finansal kaynak yönünden destek vermesi üniversitelerin bu görev ve sorumluğu daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu durumda hem üniversiteler gelişirken, hem de sanayi daha bilgili, deneyimli kadroya sahip olacak ve dolayısıyla sanayinin ürettiği malın kalitesi artarken, maliyetleri düşecek ve bu şekilde ülke kalkınması ve refah düzeyi artmış olacaktır,

“Ülkemiz ve Milletimiz için faydalı olacak her konuda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olarak desteğe hazırız” diyerek

İzmir Sanayicileri ile ortak çalışma ve işbirliği içerisinde olmak istediğini vurgulamıştır.

Ayrıca toplantıda;

  • AOSB yönetimiyle Endüstri 4.0 Dijital dönüşüm süreci ile ilgili olarak İzmir genelinde yapılması gerekenler değerlendirilmiştir.
  • Nitelikli iş gücü için AOSB yönetimi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ile eğitim stratejilerinin belirlenmesi  konusu tartışılmıştır.
  • Dijital dönüşümün yaratacağı potansiyel, fayda ve maliyet ortaya koyularak yeni iş modelleri ve nitelikli istihdam konusu görüşülmüştür.
  • Sanayideki dijital dönüşüm sürecinin ihtiyaç duyacağı nitelikli ara eleman ihtiyacının giderilmesi için Sayın Rektörümüzün “MYO” önerisi değerlendirilmiştir.

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön