İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Sanayide Dijital Dönüşüm EndüsTRy 4.0 başlığıyla görüşmelerine devam etti.

Rektör Prof.Dr. Saffet Köse ile Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Adnan Kaya ve Prof.Dr. Turan Gökçe’nin de hazır bulunduğu toplantıda, İzmir üniversitelerindeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitelerdeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak için biraraya gelindi. Bu görüşmede KOSGEB destekli Ortak Teknolojik İŞ Geliştirme Merkezi projesi de değerlendirildi.

 

İZTO Meclis Üyeleri Şevket Akçay, Mehmet Sahver Ekmekçioğlu, Ferzan Yalkut ile 39.Bilgisayar Donanım Komitesi, 79. Bilgisayar Yazılım Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyı koordine eden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan KAYA, heyetlerin ikinci kez bir araya geldiği buluşmanın önemine değindi.

Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir’in bölge olarak sektörel açıdan yatırıma ve yeni gelişmelere açık bir bölge olduğunu söyledi. Bu anlamda İZTO ile ortak olabilecek KOSGEB destekli bir İŞ Geliştirme Merkezi projesinin İZMİR için çok önemli olacağını vurguladı. Aynı zamanda İşletmelerin EndüsTRy 4.0’a Geçiş Kararı İçin Kolay ve Uygulanabilir Bir Araç Geliştirilmesi projesinin beraber geliştirilebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Köse şöyle devam etti: “Hem sanayicilerin, hem de üniversitelerin birlikte arzu ettikleri üniversite sanayi işbirliklerinin istenilen düzeye getirilebilmesi için her iki kanat tarafından uzun zamandır gayret gösterilmektedir. Ayrıca, son yıllarda İZMİR politikalarında işbirliğinin gerçekleştirilmesine yönelik teşvik edici ciddi tedbirler alınmış, alınmaya devam etmektedir. Buna rağmen, istenilen düzeyde işbirliklerinin oluşması için harcanan çabaların yeterince başarılı olmadığı her iki tarafın ortak kanaatini oluşturmaktadır.”

 

İZTO Yönetim Kurulu başkanı Mahmut ÖZGENER bu tip geniş tabanlı projeler için İzmir Üniversiteler Platformu’ nun tekrar harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sanayide dijital dönüşüm içinde girişimcilik projelerinin çok önemli olduğunu geleceğin ‘girişimcilik’ ve ‘inovasyon’ başlıkları üzerine  kurulacağına dikkat çeken ÖZGENER öncelikle bilim ve teknoloji eğitimine verilen önemle başlayan sürecin, yeni fikirler ile yaratıcılığın desteklenmesi, yatırım, üretim, teşvikler, işbirlikleri, pazarlama ve dış dünyaya açılma gibi bir çok aşamadan oluştuğunu dile getirdi ve bu alan için kaynağın genç öğrenciler olduğunu vurguladı.

 

 

 

“Sanayide yerli akıllı dijital dönüşüm için iş birliği şart.”

Projelerle ilgili fikirlerin sunulduğu toplantıda, sanayide akıllı yerli dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan noktaların analiz edildiğini kaydeden Prof. Dr. Kaya,

“ Sanayicilerimizle birlikte özellikle ara eleman yetiştirilmesine yönelik eğitimler verilmesini ve teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi konusunda İZTO ile ortak çalışmalar yapılmasını planlamaktayız. Dijital dönüşümün sağlanması için tedarikçiler, sanayiciler ve mentorların birlikte çalışabileceği ortamların oluşturulması gerekliliği açıkça görülmektedir. İZTO ile Ortak kurulması planlanan İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) İZTO’nun katılım sağlaması oldukça önemlidir. “ dedi.

 

İzmir’in EndüsTRy 4.0’a hazırlanıyor…

 

Toplantıda üniversitede kurulabilecek bir simülasyon merkezi yani sanal fabrikanın, EndüsTRy 4.0 konusunda nasıl katkı sağlayabileceğinin de tartışıldığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, olası projelerden birinin de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde İzmir’in EndüsTRy 4.0’a hazırlanması açısından model olacak imalatların yanı sıra işverenlerin eğitim de alacağı bir model fabrika kurulması olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kaya, “Diğer önemli ortak projemiz de karanlık ortamlarda üretim yapabilen otonom yapay zeka desteği ile üretim sistemleri oluşturma projesi olabilir. 3 boyutlu yazıcıların, sanayide Ar-Ge,  yenilik,  tasarım ve üretim süreçlerine uyumunu sağlayacak bir uygulama merkezinin kurulmasına yönelik İZTO ile İKÇÜ tarafından İZMİR Kalkınma Ajansına ortak fizibilite raporu hazırlanabilir.” şeklinde konuştu.

 

İKÇÜ-İZTO Yeni Nesil ortak projeler….

Prof. Dr. Kaya şöyle devam etti:  “Büyük Veri ( Big Data ), Nesnelerin İnterneti (IOT), Zenginleştirilmiş Gerçeklik, Bulut Teknolojileri, Yatay-Dikey Yazılım Entegrasyonu, Siber Güvenlik, Akıllı Robotlar, Eklemeli Üretim, Simülasyon  gibi teknolojilerin uygulanabilmesi için gerekli olan Yapay Zeka – Akıllı/Öğrenen Sistemler, Algılama Sistemleri,  Bilgisayarla Görme, Tasarım, CAD/CAM/CAE, İmalat, Enerji, Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Yönetim ve Sosyal Bilimler, Eğitim branşlarında İKÇÜ, endüstrinin sayısal  dönüşümüne katkı verecek yetkinlikte, akademik uzman alt yapısına sahiptir.”

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön