İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üniversite Sanayi İşbirliği görüşmeleri yapıldı.

Rektör Prof.Dr. Saffet KÖSE ile Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan KAYA, Genel Sekreter V. Öğr. Gör. Nuretdin MEMUR ve Proje Genel Koordinatörlüğü personelinin  de hazır bulunduğu toplantıda, İzmir üniversitelerindeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitelerdeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak  üzere değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir’in bölge olarak sektörel açıdan yatırıma ve yeni gelişmelere açık bir bölge olduğunu söyledi. Prof. Dr. Köse şöyle devam etti: “Hem sanayicilerin, hem de üniversitelerin birlikte arzu ettikleri üniversite sanayi işbirliklerinin istenilen düzeye getirilebilmesi için her iki kanat tarafından uzun zamandır gayret gösterilmektedir. Ayrıca, son yıllarda İZMİR politikalarında işbirliğinin gerçekleştirilmesine yönelik teşvik edici ciddi tedbirler alınmış, alınmaya devam etmektedir. Buna rağmen, istenilen düzeyde işbirliklerinin oluşması için harcanan çabaların yeterince başarılı olmadığı her iki tarafın ortak kanaatini oluşturmaktadır” dedi.

 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.  yönetim kurulu başkanı İsmail KATMERCİ , yönetim kurulu başkan vekili ve icra kurulu başkanı Mehmet KATMERCİ; yerli ve milli firmalarımızı, özellikle savunma sanayi sektörlerinde üretim yapmaya teşvik ederek üniversitelerin sanayicilerle birlikte bu alanda ortak çalışmalar yapmasının Nitelikli Ürün geliştirme noktasında konunun önemine vurgu yaptı. Ek olarak, ülkemizde sektörün ihtiyaç duyduğu ve dışa bağımlılığı azaltacak  üretim yeteneklerini ülkemize kazandırmanın yerli ve milli teknolojiler üretip katma değer sağlamanın önemine değindi.

 

Görüşme sonucunda teknik bilimler ve sosyal bilimler alanında üretilen bilgilerin topluma kazandırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi için gerekli alanlarda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Özellikle savunma sanayinde yerli ve milli teknolojiler geliştirilmesi hususunda işbirliği yapılması ve birlikte projeler yürütülmesi konusunda ortak fikirler beyan edildi.

 

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön