Yeşil Kampüs Projesi

Dünyada yeşil ve sürdürülebilir bir hayat için çalışmalar hız kazanırken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kampüs içi sürdürülebilir eylem planı ile bunu kampüs hayatına taşıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sürdürülebilir bir kampüs yaşamının sağlanması ve temiz bir çevre bilincinin oluşturulması amacıyla Yeşil Kampüs Projesi'ni hayata geçiriyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr.  Adnan KAYA’ nın öncülüğünde başlatılan çalışma ile Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ziya Söğüt üniversitemizin senato toplantı salonunda “Yeşil Enerji Yeşil Kampüs” konulu bir seminer verdi. Seminerde enerji verimliliği sanayi ve kamu örnekleriyle anlatan Doç. Dr. Söğüt enerji verimliliği konusunda eğitilmiş mühendis ve sosyal bilimcilerin birlikte çalışmaları konusuna değindi.. Üniversite kampüsünü çevre dostu bir kampüse dönüştürme gayreti içerisinde neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunarak, "Üniversitemizin enerji giderlerini minimize edecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişini sağlayacak projelerin planlanması, kendi enerjimizi üreterek buradan sağlayacağımız kaynağın bilimsel projelere aktarılması konularına değinildi. Ayrıca Sürdürülebilir kampüs hayatının İzmir Katip Çelebi Üniversitesine göre, kaynakları hızla tükenen, suyu, yeşili, doğası dönüşü olmayacak şekilde yok edilen bir dünyada tek çözümün hayatın her alanına nüfuz etmiş ‘sürdürülebilirlik’ anlayışı olduğu bu yüzden ‘sürdürülebilir kampüs yaşamı’ felsefesiyle yola çıkarak çevre kirliliğinin önüne geçilebileceği, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilebileceği dile getirildi. İzmir için sürdürülebilir karbon yönetimi ve eylem planı ve enerji konusunda farkındalık eğitimleri planlanması konusunda fikir birliğine varıldı.

 

Geri kazanım Üniversite emisyon ve atık oluşumunun azaltılması, geri kazanım ve tekrar kullanım aktiviteleri ile sürdürülebilir kampus hayatı kavramına uygun çalışmalar planlanması konularına değinildi

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön