cihazlarımız

S. NO

CİHAZIN ADI

LABORATUVAR ADI

CİHAZIN KULLANIM AMACI

CİHAZ HİZMET GÜNLERİ

ANALİZ / TEST

SORUMLU PERSONEL

İLETİŞİM

1

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) cihazı temel bilimler, endüstri, doğal kaynaklar enerji vb. bir çok alanda bilimsel araştırmalar ve malzeme geliştirilmesinde yaygın kullanılmaktadır.

Mesai Günleri

SEM, EDS, SE, BSD

Evren ÇULCULAR
İslam CANSEVER

islam.cansever@ikc.edu.tr
evren.culcular@ikc.edu.tr
1903 - 1048

Stem Dedektörü Analizi

Numune Kaplama (Au)

2

 

 

X Işını Difraksiyonu (XRD)

 

 

X Işını Difraksiyonu (XRD) ve XRF Laboratuvarı

 

X-ışınları kırınımı yöntemi fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, malzeme ve metalurji, madencilik, çimento, seramik gibi pek çok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 

Mesai Günleri

Toz veya Bulk Numune Analizi

 

 

Tuğbanur ÖZEN BALABAN
Nusret KAYA

 

 

tugbanur.ozen.balaban@ikc.edu.tr
nusret.kaya@ikc.edu.tr
1047 - 1904

İnce Film Analizi

Kalitatif (Faz) Analizi

Kil Fraksiyon Analizi

 

3

 Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM)

Nanomekanik Laboratuvarı

Katı, sıvı ve toz numunelerde atomik boyutlarda görüntüleme olanağı sağlar. Fizik kimya, biyoloji, nanoteknoloji ve malzeme mühendisliği gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

Mesai Günleri

Atomik Kuvvet Mikroskobu Analizi

 

Evren ÇULCULAR
Hakan BİLGİLİ

 

evren.culcular@ikc.edu.tr
hakan.bilgili@ikc.edu.tr
1903

AFM Sıvı Hücre Analizi

 

4

Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici(TGA-STD )

 

 

Termal Analiz Laboratuvarı

Kontrollü atmosfer altında bir numunenin kütlesi, sıcaklığın veya zamanın fonksiyonu olarak sıcaklığa (zaman doğrusal olarak) karşı ölçülür

Mesai Günleri

TGA / DTA Analizi

 

Nusret KAYA
İslam CANSEVER

 

nusret.kaya@ikc.edu.tr
islam.cansever@ikc.edu.tr
1904-1048

5

Difransiyel Taramalı Kalorimetre(DSC)

DSC yönteminde numune ısıtılırken, soğutulurken yada sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan yada salıverilen enerji miktarını ölçer.

DSC  Analizi

6

Reometre

Reometre, dinamik reoloji ölçümünde bir malzemeye devamlı bir şekilde artıp azalan gerinim belirli bir frekans aralığında uygulanır ve en yüksek gerilim değeri ile gerinim ve gerilim arasındaki faz farklılığı ölçülür.

Reolojik Analiz

7

Konfakal Raman Mikroskobu

Spektroskopi Laboratuvarı

Raman Mikroskobu ile yüzeyden tahribatsız analiz yaparak kimyasal karakterizasyon yapmaya olanak veren bir cihazdır. Belirli bir dalga boyunda gelen lazer ışığının malzeme yüzeyine çarparak yansıması sonucu ortaya çıkan elastik olmayan saçılmaların ölçülmesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesai Günleri

5x 20x 50x 100x optik büyütme altında her bir spektrum

 

Nusret KAYA
Hakan BİLGİLİ

nusret.kaya@ikc.edu.tr
hakan.bilgili@ikc.edu.tr
1904

Yüzey Haritalaması ve Derinlik Analizi

 

8

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (ATR FT-IR)

FT-IR spektroskopisi kimya, biyoloji, gıda eczacılık, malzeme ve çevre gibi birçok alanda kullanılanılır. Ayrıca ilaç tarım, gıda metal gibi bir çok maddenin kalitatif analizinde kullanılır.

ATR - FTIR Spektrum Analizi

Hakan BİLGİLİ
İslam CANSEVER

islam.cansever@ikc.edu.tr
hakan.bilgili@ikc.edu.tr
1048

9

UV/VIS/NIR Spektrofotometresi

UV/VIS/NIR spektroskopisi genellikle çözeltideki moleküller, inorgani iyon veya komplexlerin ölçümünde su analizlerinde (içme suyu, atık su, deniz suyu) çözeltiye alınabilen katı maddelerdeki anyonların belirlenmesi, organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumların alınmasında kullanılır.

UV-Vis/NIR Spektrum Analizi

Miktar (Konsantrasyon) Tayini

Reflektans Tayini

Katı, İnce Film Spektrum Analizi

10

Spektroflorometre

Ultraviyole bölgeden görünür bölgeye kadar 100 piko saniyeden nano saniye mertebesine kadar hızlı ve prarik bir şekilde floresans lifetime analizleri yapılmaktadır. Biyokimya, malzeme araştırma, hücre biyolojisi, ilaç endüstrisi, tıp bilimleri, tarım ve gıda araştırmalarında kullanılır.

Spektrum Analizi (Emission & Excitation)

Life Time Analizi

11

Tane Büyüklüğü ve Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı (Zetasizer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partikül ve Boyut Analiz Laboratuvarı

Çözeltilerde asılı kalan partiküllerin boyutunu, zeta potansiyelini ve molekül ağırlığını bulmak için kullanılan bir cihazdır. Polimer ve proteinler, nano parçacıklar, emülsiyon kararlılığı, pigmentler, atık su arıtımı seramik prosesleri, sıvı mürekkep ve toner analizleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesai Günleri

Zeta Potansiyel Ölçümü

 

 

 

 

 

 

 

Tuğbanur ÖZEN BALABAN
Nusret KAYA

 

 

tugbanur.ozen.balaban@ikc.edu.tr
nusret.kaya@ikc.edu.tr
1047 - 1904

Nano Parçacık Boyut Dağılım Analizi

12

Temas Açısı ve Yüzey Gerilim Ölçüm Cihazı(Attension Theta)

Katı numunelerde statik ve dinamik temas açı ölçümleri yüzey pürüzlülüğü ve serbest yüzey enerjisi analizleri yapılmaktadır. Sıvı numunelerde yüzey ve ara yüzey gerilimi ve ara yüzey reolojisi gibi analizlerde sıvıyı yüzeyde tutma kabiliyeti sıvı emilimi, ıslanabilirlik gibi birçok numune özellikleri hakkında bilgi edilmesine imkan sağlar.

Yüzey Gerilim Analizi

Temas Açısı Ölçümü

13

Parçacık Boyut Analiz Cihazı (Master Sizer)

Kuru veya yaş numunelerin içerisindeki parçacık boyutlarını nanometre mertebesinden milimetre mertebesine kadar belirleme olanağı sunar.

Mikro Parçacık Boyut Dağılım Analizi

14

Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (BET)

Fiziksel adsorbsiyon yöntemiyle makro boyutlarda gözenek içeren toz veya katı numunelerin adsorblayıcı azot gazı kullanılarak çok hızlı ve hassas yüzey alanını hesaplamak için kullanılır. Numunenin içerisindeki gözenekli malzeme boyutlarını ve dağılımını alçak ve yüksek basınçlada belirlenmesini sağlar. Temel bilimler ve mühendislik uygulamalarında çok fazla kullanılır.

Özgül Yüzey Alanı (Çok) Nokta Analizi

Gözenek Boyut Dağılım Analizi (Mezopor) + BET

Çok Noktalı BET (mikro) Gözenek Boyut Dağılım Analizi

15

 ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre) Sistemi

Kromatografi Laboratuvarı

ICP-MS cihazı mineral ve ağır metal analizlerinde hız ve yüksek hassasiyet gerektiren durumlar için geliştirilmiş bir cihazdır. Aynı anda ve kısa bir sürede Pb, Cd, As, Hg, Cu, Zn, Fe, Mn Cr, gibi birçok elementin analizini yapmaktadır. İlaç, Tarım ve gıda, tıp bilimleri gibi pekçok alanda kullanılır.

Mesai Günleri

ICP-MS Element (1 ve üzeri)

 

 

 

 

 

 

İslam CANSEVER
Nusret KAYA

islam.cansever@ikc.edu.tr
nusret.kaya@ikc.edu.tr
1048-1904

Nitel Analiz (element kütle taraması)

Mikro Dalga Numune Hazırlama

16

Elemental Analiz Cihazı (CHNS/O)

Organik bileşiklerde C, H, N, S, O, tayini yapmak ve molekül yapısındaki yüzde kompozisyonu belirlemek için kullanılır.

C H N S / O Analizi

17

HPLC-DAD/FLD Sistemi

Gıdadan çevreye, eczacılık biliminden malzemeye, tıbbi araştırmalardan doğal ürünlere kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Katkı kalıntı, toksinler, ilaç etken maddeleri, amino asit, organik asitler vb. bileşiklerin tayininde kullanılır.

Talebe göre analitik metot geliştirme

18

GC-FID Sistemi

Uçucu ve apolar bileşiklerin analizlerinde uygulanan bir tekniktir. Yağ asitleri, alkol, ilaç etken madde vb. analizlerde yaygın olarak kullanılır.

Talebe göre analitik metot geliştirme

19

 

Otomatik Yoğunluk Ölçüm Cihazı (Gaz Piknometresi)

 

Termal Analiz Laboratuvarı-II

Helyum piknometrisi, Arşimet’in akışkan taşması prensibini ve Boyle Kanunu’nu kullanarak hacim ve gerçek yoğunluğu bulmayı amaçlar. Ölçümlerin doğruluğunun maksimum olması için taşan akışkan, en küçükleri dışındaki tüm gözeneklere girebilen bir tesirsiz gaz olmalıdır.

 

Mesai Günleri

Örnekler, hücre hacimlerine uygun büyüklükte ve parça, toz veya pelet halinde olmalıdır.

 

Tuğbanur ÖZEN BALABAN
Nusret KAYA

 

tugbanur.ozen.balaban@ikc.edu.tr
nusret.kaya@ikc.edu.tr
1047 - 1904


Başa Dön